Börja med fotboll

Det kommer en dag när knatten kommer hem och vill spela fotboll i ett lag med sina kompisar och bli lika bra som sin största idol och det är verkligen en sport som både ser till att man får en stark sammanhållning tillsammans både i laget och i föräldragruppen.Det första man brukar börja med när barnen är små är någon form av bollkul som gör fotbollen till en lek där de för lära sig att handskas med bollen under roligare former. När de sedan blir lite äldre så börjar de sedan spela i så kallade 5 manna lag. Detta innebär att de matcher som spelas har  fem spelare på plan, när de blir äldre kör de 7 manna, sedan 9 manna och slutligen 11 manna.Vid 9 och 11 manna brukar det vara dags att bestämma hur man vill göra, om man vill lägga mer tid på fotbollen och vilka styrkor och svagheter man behöver öva på för att satsa riktigt på att gå vidare och komma så högt upp i division som möjligt. Kanske det till och med är dags att byta klubb för att komma vidare och utveckla sin talang så mycket som möjligt. För de som satsar och lägger ner tid och har talang så är ett fotbollsgymnasium sedan en bra språngbräda ut i vuxenlivet.